Comité Paritario

Margarita Collao (representante colegio), Moisés Jiménez (representante profesores), Anita Farías (representante administrativos) y Oskar Supanta (representante profesores).